ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

 • Home
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συμβουλευτική Μελέτης

Εκτός απο την ακριβή και λεπτομερή διάγνωση, διδάσκουμε, εξηγούμε στους γονείς & στο παιδί τον τρόπο με τον οποίο θα διαβάζουν τα μαθήματα του σχολείου, στο σπίτι. Είναι ένας χρήσιμος οδηγός συνεργασίας, που συμβάλλει στη ευκολότερη & αποτελεσματικότερη μελέτη των μαθημάτων του σχολείου, στο σπίτι. Δηλαδή, συμβάλλει στο πώς με τον ίδιο χρόνο μελέτης να αποδίδει καλύτερα το παιδί στα μαθήματα. Μαθαίνουμε στο παιδί και στους γονείς τους βασικούς τρόπους & τις καλύτερες στρατηγικές μελέτης στο σπίτι.

Στη Συμβουλευτική Μελέτης γονείς και παιδιά επίσης λαμβάνουν χρήσιμες οδηγίες και μαθαίνουν τρόπους βελτίωσης για: 

 • Ανάγνωση Ορθογραφία
 • Γραμματική
 • Τονισμό
 • Μαθηματικά
 • Σωστή μεταφορά της σκέψης στο γραπτό λόγο
 • Μελέτη θεωρητικών μαθημάτων
 • Σωστή – αρμονική συνεργασία παιδιού & γονιού
 • Επικέντρωσης Προσοχής

Προσοχή – Σημείωση

 • Η δυσλεξία και η διάσπαση προσοχής δεν αποτελούν ασθένειες και γι’ αυτό δεν θεραπεύονται. Όμως αντιμετωπίζονται – βελτιώνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό που φτάνουν μέχρι εκεί, όπου η προσπάθεια και οι πνευματικές τους ικανότητες τους επιτρέπουν, π.χ. πανεπιστήμιο, διδακτορικό, κλπ.
 • Η Συμβουλευτική μελέτης από μόνη της δεν θεραπεύει τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, τη Δυσλεξία ή τη Διάσπαση Προσοχής. Φυσικά, για την αντιμετώπιση του μαθησιακού προβλήματος ή της διάσπασης προσοχής, απαιτείται η εξειδικευμένη αντιμετώπιση από τους ειδικούς επιστήμονές μας.