ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΤΑΜΕΙΑ

  • Home
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΤΑΜΕΙΑ

Κάλυψη δαπανών από τα ασφαλιστικά ταμεία

Το Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής  συνεργάζεται με όλα τα  ασφαλιστικά ταμεία. Οι ασφαλιστικοί φορείς καλύπτουν έως και το 100% της δαπάνης για το πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται από λογοθεραπεύτρια, ειδική παιδαγωγό και ψυχολόγο – παιδοψυχολόγο. Συνεδρίες λογοθεραπείας δικαιολογούνται εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα Λόγου, Φωνής, Ομιλίας, Επικοινωνίας ή/και Μάθησης (Μαθησιακές Δυσκολίες) και επισήμως διαγνωστούν από τα κατά τόπους Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Νοσοκομεία.

 

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να χορηγηθεί έγκριση για Λογοθεραπεία;

  • Απαιτείται η βεβαίωση – γνωμάτευση των παραπάνω δημόσιων φορέων. Αφού λάβετε τη βεβαίωση, την καταθέτετε στο ταμείο σας ώστε να εγκριθεί από τον ελεγκτή ιατρό.
  • Εκεί αναγράφεται το σύνολο των συνεδριών που το παιδί πιθανά έχει ανάγκη και με αυτό τον τρόπο καλύπτονται οι συνεδρίες λογοθεραπείας ή ένα μέρος τους από το κάθε ταμείο.
  • Στη βεβαίωση αναγράφεται το διάστημα που πιθανολογείται ότι έχει ανάγκη το κάθε παιδί ανάλογα με τη διαταραχή, συνήθως είναι από έξι μήνες έως ένα χρόνο. Σε περίπτωση που η έγκριση λήξει ενώ το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε το παιδί επανεξετάζεται από τον ίδιο δημόσιο φορέα και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, επανεγκρίνεται νέος κύκλος συνεδριών λογοθεραπείας.
  • Στο τέλος κάθε μήνα καταθέτετε την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Κέντρου και τη βεβαίωση – γνωμάτευση  στο ταμείο και κατόπιν πιστώνεται το ποσό που έχει εγκριθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Τι ποσό δικαιολογεί το κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο;

Το κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο ορίζει διαφορετικές παροχές (διαφορετικό αριθμό συνεδριών ανά μήνα και χρηματικό ποσό ανά συνεδρία), τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σε επικοινωνία με το Ταμείο τους.

Μπορώ να πάρω έγκριση για θεραπείες και από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (πρώην Κ.Δ.Α.Υ.);

Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. δεν είναι σε θέση να δώσουν εγκρίσεις για θεραπείες.