ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

  • Home
  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Διαγνωστικά Test

Για να επιτύχουμε μια αποτελεσματική αποκατάσταση, είναι ουσιώδους σημασίας να διενεργηθεί μια σωστή, έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση.

Στο κέντρο μας, οι θεραπευτές μας είναι εξειδικευμένοι στη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών τεστ με σκοπό την έγκυρη διάγνωση και την άμεση θεραπεία διαταραχών του λόγου, τόσο γραπτού όσο και προφορικού.