ΑΒΑ

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς

Ορισμός της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς

 • Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι η επιστήμη που εφαρμόζει συστηματικά αρχές μάθησης και τροποποίησης της συμπεριφοράς.

Σκοπό έχει:

 • Να βελτιώσει σε ικανοποιητικό βαθμό την κοινωνικά σημαντική συμπεριφορά του ανθρώπου.
 • Να δείξει πειραματικά ότι η βελτίωση της συμπεριφοράς οφείλεται στις μεθόδους παρέμβασης που εφαρμόστηκαν.

Συγκέντρωση Προσοχής

 • Θεωρείται προϋπόθεση για κάθε διδακτική ευκαιρία.
 • Περιλαμβάνει βλεμματική παρακολούθηση.
 • Αυξάνεται όσο πιο ενδιαφέρουσα είναι η παρουσίαση του διδακτικού υλικού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • Όχι υπερβολικές απαιτήσεις.
 • Θέση ρεαλιστικών στόχων
 • Όχι πολλές ασκήσεις ή προγράμματα διδασκαλίας μαζί.
 • Χρησιμοποιούμε τον έπαινο και τον ενισχυτή κάθε φορά που εκτελείται ένα βήμα της άσκησης με σωστό τρόπο.
 • Οι περισσότερες δύσκολες συμπεριφορές έχουν ως αφετηρία είτε υπερβολικές απαιτήσεις είτε πρόβλημα επικοινωνίας με το παιδί.